Vyhlásenie signálu „Upozornenie“ na možnosť výskytu smogovej situácie pre častice PM10 v meste Košice