Prejsť na obsah

Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Košice za rok 2006

       Vo štvrtok dňa 15.02.2007 sa v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice uskutočnilo vyhodnotenie činosti Mestskej polície Košice (ďalej iba MsP) za rok 2006. V úvode pracovného aktívu vystúpil náčelník MsP Košice    p. JUDr. Milan Dvorožňák, ktorý oboznámil prítomných pracovníkov a príslušníkov MsP Košice o činnosti a dosiahnutých výsledkoch na jednotlivých útvaroch a staniciach MsP Košice za rok 2006 a taktiež vytýčil hlavné priority, ktoré bude MsP Košice plniť v roku 2007.
       Záverom svojho vystúpenia náčelník MsP slávnostne odovzdal príslušníkovi stanice MsP Košice - Stred p. Petrovi Műllerovi odznak príslušníka roka 2006 za aktívnu a obetavú prácu, ktorú menovanému udelilo Združenie miest a obcí Slovenska a Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska na návrh náčelníka MsP Košice. 
       Po slávnostnom akte pokračovali vo svojich vystúpeniach ďalší riadiaci pracovníci MsP. V závere pracovného aktívu náčelník MsP poďakoval všetkým pracovníkom a príslušníkom MsP za prácu a výsledky, ktoré dosiahli v roku 2006.  


Zdroj: Oddelenie výchovy, školenia a výcviku MsP Košice