Prejsť na obsah

Vylepovanie plagátov sa dievčatám nevyplatilo

       Dňa 21.03.2011 v čase o 14:53 hod. bolo prostredníctvom kamerového systému Mestskej polície Košice (MsP) zistené, že na ul. Zbrojničnej v Košiciach dvojica neznámych mladých osôb (dievčat) vylepuje plagát na elektrorozvodnú skriňu. Na miesto udalosti bola okamžite vyslaná motohliadka zo stanice MsP - Stred, ktorá dvojicu zadržala. Vykonaným šetrením príslušníci MsP zistili, že sa jedná o 16-ročnú Lenku M. a 18-ročnú Miroslavu F. (obe z Košíc). Menované sa svojím konaním dopustili priestupku proti verejnému poriadku podľa § 47, odst. 1, písm. d) zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení. Vzhľadom na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania, jeho následky, ako aj vzhľadom na to, že páchateľky priestupku plagát z miesta ihneď odstránili, ich príslušníci MsP na mieste vyriešili napomenutím.


Zdroj: Mestská polícia Košice