Prejsť na obsah

Výrub na Slaneckej pokračuje aj tento víkend, prinesie dopravné obmedzenia

Tento víkend pokračuje výrub stromov na Slaneckej ceste v košickej mestskej časti Nad Jazerom. Motoristi ako aj cestujúci v MHD sa v tejto súvislosti musia v sobotu 23. januára od 7.00 hod. do nedele 24. januára 18.00 hod. pripraviť na niektoré obmedzenia v doprave.

Ďalšia etapa výrubu by mala byť realizovaná od križovatky Slanecká - Napájadlá až po križovatku Slanecká – Rovníková so zabezpečenou priechodnou križovatkou pri OC Tesco a Kaufland. V nedeľu by sa malo pristúpiť k výrubu pri električkovej zastávke Važecká v blízkosti OC Važec. Z tohto dôvodu bude obmedzený prístup motorovými vozidlami na parkovisko pred týmto obchodným centrom.

Zriadia sa dočasné autobusové zastávky na Ladožskej a Rovníkovej ulici

V čase výrubu bude vylúčená električková doprava v celom úseku medzi zastávkami VSS, križovatka – Važecká. Prevádzku MHD na celom sídlisku Nad jazerom budú počas tohto víkendu v čase od siedmej hodiny ráno v sobotu až do 18.00 hod. v nedeľu v plnom rozsahu zabezpečovať autobusy.

Tie budú premávať po obchádzkovej trase od odbočky v križovatke Slanecká – Dneperská s pokračovaním po Čingovskej, Ždiarskej a v križovatke Rovníková – Slanecká sa pri predajni Billa opätovne napoja na Slaneckú cestu. Pre cestujúcich v oboch smeroch budú zriadené dočasné autobusové zastávky na Ladožskej a Rovníkovej ulici. Bližšie informácie k víkendovej výluke sú dostupné tu: https://www.dpmk.sk/aktuality/2021/pokracovanie-vyluky-elektrickovej-autobusovej-dopravy-na-slaneckej 

V sobotu aj v nedeľu budú musieť motoristi namiesto časti Slaneckej cesty využiť obchádzkovú trasu po Čingovskej a Ždiarskej ulici. Rovnako ako ako autobusy sa na Slaneckú cestu napoja v križovatke s Rovníkovou, kde bude vypnutá cestná svetelná signalizácia. 

Z bezpečnostných dôvodov bude miesto výrubu ohraničené páskou. Na stavenisko nebude umožnený vstup nepovolaným osobám. Na dodržiavanie zákazu bude dohliadať mestská aj štátna polícia.

Samotný výrub stromov sa skončí po oba víkendové dni o 16.00 hod. V nedeľu 17. januára sa v čase od 16.00 do 18.00 hod. Slanecká cesta vyčistí pred jej opätovným otvorením pre motoristov. Tesne pred osemnástou hodinou sa uskutoční aj kontrola električkovej trate vrátane premerania napätia na trakčných stĺpoch tak, aby v nedeľu večer mohla byť v plnom rozsahu obnovená električková doprava.

Po skončení výrubu sa vysadí sa 774 stromov

Ešte v tomto roku sa má začať vyše 20-miliónová „Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta,“ ktorú bude mesto Košice realizovať z eurofondov.

Okrem samotnej výstavby štvorprúdovej komunikácie s novou konštrukciou vozovky a rekonštrukcie všetkých križovatiek sa na Slaneckej ceste zmodernizujú zastávky mestskej a prímestskej hromadnej dopravy, nainštalujú informačné systémy pre cestujúcich aj pre vodičov a vybuduje sa aj nový cyklochodník. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, predpokladaný podpis zmluvy s víťazným uchádzačom by mal nastať v priebehu tohto leta.

Počas rekonštrukcie Slaneckej cesty dôjde k výrubu 381 zo 430 stromov, ktoré sa tam nachádzajú. Za každý vyrúbaný strom sa na území mesta vysadia dva ďalšie, celkovo pôjde o 774 kusov rôznych druhov. Priamo v mestskej časti Košice - Nad jazerom sa počíta s výsadbou 149 stromov.

V rámci vegetačných úprav na Slaneckej ceste sa uskutoční výsadba 30 stromov na ploche medzi električkovou traťou a Važeckou ulicou, ktoré budú spĺňať parametre alejových drevín. Na menších plochách pri križovatkách dôjde k výsadbe 2 392 kusov suchomilných trvaliek s celoročným pôsobením. V užších pásoch medzi cestou a komunikáciou pre peších, resp. cyklistov sa vysadí 6 330 kusov drevín nižšieho vzrastu do maximálnej výšky 120 cm. Na zvyšných plochách sa zaseje trávnatý porast o celkovej rozlohe takmer 12 500 m2.

Mesto Košice okrem toho v budúcnosti plánuje aj výsadbu 140 stromov v koridore medzi Slaneckou cestou a električkovou traťou.