Prejsť na obsah

Výstavba detského ihriska v Košiciach, Tatranská ulica

NÁZOV PROJEKTU  Výstavba detského ihriska v Košiciach, Tatranská ulica

LOGO PROGRAMU

   

ODKAZ NA FOND -

MIESTO REALIZÁCIE   Mesto Košice, Tatranská 2, MČ Košice – Staré Mesto
CELKOVÉ NÁKLADY    3 000 €
VÝŠKA NFP    3 000 €

PROGRAM   Nadácia SPP
PRIJÍMATEĽ   Mesto Košice
SÍDLO PRIJÍMATEĽA   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Západ

CIEĽ PROJEKTU
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru a miesta na okraji obytnej zóny pre aktívne a zmysluplné trávenie voľného času.

OPIS PROJEKTU
Prostredníctvom výstavby detského ihriska v jednej z obytných zón časti Košice – Staré mesto prispieť k rozšíreniu a zlepšeniu podmienok pre aktívny oddych, relax a športové vyžitie pre deti, ale aj vytvoriť ďalší priestor pre vzájomné sa stretávanie rodičov, starých rodičov a ich detí a vnúčat.

AKTIVITY PROJEKTU
 • osadenie hernej zostavy

VÝSTUPY PROJEKTU
 • zlepšenie podmienok pre šport relax a aktívne trávenie voľného času

ZAČIATOK REALIZÁCIE   10/2015
UKONČENIE REALIZÁCIE   11/2015
TYP PROJEKTU   Investičný
FÁZA REALIZÁCIE  Ukončený

/Zdroj: Oddelenie strategického rozvoja, referát projektov EÚ/