Vyučovanie na košických základných a materských školách sa nepreruší ani od budúceho týždňa

Deti na I. stupni základných škôl a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice budú môcť aj od pondelka 8. marca pokračovať v prezenčnej výučbe. Budú pritom platiť podobné podmienky ako sú platné od tohto pondelka, keď sa deti v meste vrátili po 2,5 mesiaci opätovne do škôl. Na svojom dnešnom rokovaní o tom rozhodol Krízový štáb mesta Košice pod vedením primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý).

„Krízový štáb mesta Košice sa stotožnil s odporúčaním RÚVZ v Košiciach, aby školy pokračovali v takom režime výuky ako tomu bolo počas tohto týždňa. Do škôl môžu prísť všetky deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Zároveň budú otvorené aj školské kluby detí a školské jedálne výhradne pre tých žiakov, ktorí sú v daný deň fyzicky prítomní v škole,“ uviedla počas dnešného rokovania Krízového štábu riaditeľka košického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Zuzana Dietzová.

Respirátory na školách budú povinné len pre zamestnancov, deťom stačia rúška

Čo sa týka nosenia respirátorov, tie budú povinné pre všetkých zamestnancov základných alebo materských škôl. U žiakov materských škôl, resp. 1. stupňa platí výnimka z tejto povinnosti a aj naďalej im stačí nosiť rúško.

„Košice sa od 8. marca budú nachádzať medzi čiernymi okresmi. V prípade, ak by sa na školách vyskytli pozitívne prípady zamestnancov alebo žiakov na ochorenie Covid-19, ich riaditelia nám to oznámia. My už potom prijmeme ďalšie opatrenia a vyhlásime karanténu pre všetkých, ktorých sa to bude týkať. Takisto môžeme dať do karantény aj celú triedu, resp. na nevyhnutný čas uzavrieť celú školu,“ doplnila Zuzana Dietzová.

Riaditelia škôl už v tejto súvislosti dostali usmernenie k prevádzke základných a materských škôl, ktoré bude platiť od 8. marca 2021 až do odvolania. Vzhľadom na rozhodnutie ministerstva školstva, ktoré hovorí o zabezpečení prezenčnej výučby „prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“ a voľnej kapacite na školách, odporučí mesto riaditeľom, aby umožnili prítomnosť detí v škole pre všetkých pracujúcich rodičov, ktorí o to prejavia záujem.

Školy v Košiciach sú momentálne pre tieto skupiny detí z pohľadu ochrany ich zdravia jedným z najbezpečnejších miest. Aj preto sme sa stotožnili s názorom RÚVZ a budeme radi, ak čo najviac detí bude môcť pokračovať v prezenčnej výučbe. Škola je tým najlepším prostriedkom pre výučbu detí a je v najlepšom záujme rodičov, aby sa ich deti učili v triedach so svojimi spolužiakmi. Všetci rodičia, ktoré splnia predpísané požiadavky majú dvere v našich školách pre svoje deti otvorené,“ skonštatovala viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová (KDH).

Rodičia musia vypísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

Rodičia, ktorí majú záujem o prezenčnú výuku svojich detí v školách, musia opätovne vyplniť tlačivo v zmysle Manuálu ministerstva školstva Návrat do škôl“ platného od 8. marca 2021. Spomínané tlačivo nájdu na webstránke „svojej“ školy, kde ho v pondelok pred nástupom svojho dieťaťa do triedy aj odovzdajú. Jednotlivé školy v meste budú mať tieto tlačivá pripravené aj priamo na vrátnici, kde ich takisto budú rodičia môcť vypísať.

Podmienkou nástupu detí do školy je negatívny test rodiča na ochorenie Covid-19 starší maximálne 7 dní a jeho čestné prehlásenie v spomínanom tlačive, že nemá možnosť vykonávať prácu z domácnosti. Po splnení týchto podmienok bude môcť každé dieťa nastúpiť na prezenčnú výučbu.

„Riaditelia našich škôl už dostali presné inštrukcie, ako majú komunikovať s rodičmi a ako spolu s triednymi učiteľmi majú odpovedať na ich prípadné otázky. Chcela by som zdôrazniť, že deti nepotrebujú pred nástupom do školy absolvovať test na ochorenie Covid-19. Základné a materské školy v meste budú každý deň otvorené zväčša od 6.30 hod. do 16.30 hod. Všetky deti budú mať zabezpečenú stravu (obedy na ZŠ, resp. raňajky, desiata, obed a olovrant v MŠ). Žiaci prvého stupňa základných škôl budú môcť okrem toho pred, resp. po skončení vyučovania využiť aj školské kluby detí,“ skonštatovala vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Mládež v športových kluboch zatiaľ nemôže trénovať

Krízový štáb mesta sa dnes zaoberal aj (ne)dodržiavaním platných protiepidemiologických opatrení v centre mesta. Riaditeľka RÚVZ informovala aj o pokutách pre fyzické osoby, ktoré udelili napr. za nenosenie rúšok na verejných priestoroch.

Hovorila aj o tom, že často dostávajú otázky na možnosť tréningov pre mládežnícke športové kluby. Takéto pohybové aktivity však podľa nej nie sú kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii v súčasnosti možné. Riaditeľka Dietzová si uvoľnenie týchto opatrení pre športové kluby vie predstaviť až v prípade, ak sa Košice dostanú medzi epidemiologicky menej rizikové okresy. 

Primátor dodal, že mesto zo svojich zásob uvoľnilo pre potreby vodičov MHD 2500 respirátorov. Vzhľadom na nočný zákaz vychádzania má DPMK predložiť do piatka 5. marca návrh na optimalizáciu dopravy.