Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ Budapeštianska 1, Košice

Dňa 11.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava hygienických zariadení“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.06.2019 do 12:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.