Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ Havanská 26, Košice

Dňa 12.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Vysprávky a maľby stien v MŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.6.2019 do 7:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.