Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ Palárikova 22, Košice

Dňa 09.07.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia kúpeľne v pavilóne č. 2 MŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.07.2019 do 12:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.