Výzva na predkladanie ponúk na práce na MŠ Žiacka 18, Košice

Dňa 13.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava oplotenia“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.05.2019 do 12:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk