Výzva na predkladanie ponúk na práce na Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice

Dňa 16.05.2019 bola vyhlásená zákazka „„Výmena podlahovej krytiny v jedálni““ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.5.2019 do 10:00 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.