Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Fábryho 44, Košice

Dňa 13.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien na pavilóne B“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 21.6.2019 do 09:00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.