Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Krosnianska 2, Košice

Dňa 14.05.2019 bola vyhlásená zákazka „Vybudovanie multifunkčného ihriska na základnej škole“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.05.2019 do 09:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.