Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Krosnianska 2, Košice

Dňa 10.07.2019 bola vyhlásená zákazka "Oprava kanalizácie ZŠ I a II. etapa" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.07.2019 do 8:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese: https://sss.eranet.sk