Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Mládežnícka 3, Košice - Šaca

Dňa 28.08.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava sociálnych zariadení“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 10.9.2019 do 7:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.