Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Staničná 13, Košice

Dňa 13.06.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 21.06.2019 do 7:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.