Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 10.6.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia výleviek a zriadenie ohrevu vody v ZŠ“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.6.2019 do 9:00 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.