Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Trebišovská 10, Košice

Dňa 18.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Oprava šatní pri malej telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.10.2019 do 09:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.