Výzva na predkladanie ponúk na práce na ZŠ Užhorodská 39, Košice

Dňa 17.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strešného plášťa so zateplením“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.9.2019 do 07:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.