Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ Park Angelinum 8, Košice

Dňa 12.9.2019 bola vyhlásená zákazka „Škola v prírode pre žiakov 4.ročníka ZŠ“ s termínom predloženia ponúk do 27.9.2019 do 15.00 hod.

Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na základe písomnej žiadosti elektronicky: martoncikova@zspa.sk alebo osobne, poštou na adrese:

Základná škola Park Angelinum 8, 040 01 Košice.