Výzva na predkladanie ponúk na ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Dňa 7.10.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia "Zateplenie fasády ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 15.10.2019 do 07:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.