Výzva na predkladanie ponúk pre CVČ Orgovánová 5, Košice

Dňa 11.02.2020 bola vyhlásená zákazka „Nepravidelná autobusová preprava“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.02.2020 do 09:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.