Výzva na predkladanie ponúk pre CVČ Orgovánová 5, Košice

Dňa 11.09.2020 bola vyhlásená zákazka „Kancelárske potreby" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.09.2020 do 8:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.