Výzva na predkladanie ponúk pre MŠ Budapeštianska 1, Košice

Dňa 7.7.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava hygienických zariadení“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 14.7.2020 do 10:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.