Výzva na predkladanie ponúk pre MŠ Hrebendova 5, Košice

Dňa 16.11.2020 bola vyhlásená zákazka „Nábytok" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.11.2020 do 10:30 hod.

 


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.