Výzva na predkladanie ponúk pre MŠ Trebišovská 11, KE

Dňa 31.3.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia sociálnych zariadení prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 15.4.2021 do 08:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/