Výzva na predkladanie ponúk pre MŠ Trebišovská 11, Košice

Dňa 20.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Projektová dokumentácia - rekonštrukcia sociálnych zariadení“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.11.2019 do 8.00 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.