Výzva na predkladanie ponúk pre práce na ZŠ Fábryho 44, Košice

Dňa 06.05.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie objekt C“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 19.05.2021 do 08:30hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.