Výzva na predkladanie ponúk pre práce na ZŠ Starozagorská 8, Košice

Dňa 04.06.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a presklenej steny“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 18.06.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.