Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Bukovecká 17, Košice

Dňa 24.3.2022 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 5.4.2022 do 08:00 hod.

 


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.