Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Drábova 3, Košice

Dňa 18.3.2020 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 2.4.2020 do 07:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.