Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Družicová 4, Košice

Dňa 13.11.2020 bola vyhlásená zákazka "Stavebné úpravy spojovacej chodby na ZŠ Družicová 4, Košice" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 23.11.2020 do 08:00hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.