Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Gemerská 2, Košice

Dňa 22.10.2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava stropu v kabinete a triede“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 3.11.2021 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.