Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Janigova 2, Košice

Dňa 29.6.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava kanalizácie, strešného zvodu a výmena PVC“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 13.7.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.