Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Jenisejská 22, Košice

Dňa 17.03.2022 bola vyhlásená zákazka „Výmena okien a dverí“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 29.03.2022 do 9:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.