Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Kežmarská 28, Košice

Dňa 07.04.2021 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilóny A, B, D a telocvičňa“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.04.2021 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.