Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Kežmarská 28, Košice

Dňa 09.05.2022 bola vyhlásená zákazka s nízkou hodnotou „Oprava strechy a montáž bleskozvodu“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.05.2022 do 9:30 hod.
Záujemcovia môžu získať súťažné podklady na webovej adrese: https://sss.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2010