Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Kežmarská 30, Košice

Riaditeľ školy informuje, že dňa 03.06.2021 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 21.06.2021 do 8:30hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.