Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Krosnianska 2, Košice

Dňa 24.06.2020 bola vyhlásená zákazka „Oprava strechy nad šatňami a soc. zariadeniami telocvične“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 01.07.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.