Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ L. Novomeského 2, KE

Dňa 05.11.2021 bola vyhlásená podlimitná zákazka vo Vestníku pod číslom 54688 – WYP, Vestník č. 258/2021 – 05.11.2021: „Nafukovacia hala v areáli ZŠ Nám. L. Novomeského 2, Košice“ s termínom predloženia ponúk do 25.11.2021 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.