Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II., Košice

Dňa 19.10.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia palubovky vo veľkej telocvični“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 27.10.2020 do 08:00 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.