Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Park Angelinum 8, Košice

Dňa 09.6.2021 bola vyhlásená zákazka „Stavebné úpravy a maľovanie šatní“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 22.6.2021 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.