Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Polianska 1, Košice

Dňa 21.11.2019 bola vyhlásená zákazka „Výmena sklobetónovej steny za plastové okná“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 28.11.2019 do 09:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.