Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Považská, Košice

Dňa 25.03.2020 bola vyhlásená zákazka „Rekonštrukcia strešných plášťov dvoch pavilónov školy“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 08.04.2020 do 08:30 hod.

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.