Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Požiarnická 3, KE

Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou prílohy 1a) a 1b) si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 26.02.2021 do 14:00 hod na adrese:


Elektronicky: skola@zspoziarnicka.sk


Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:
Základná škola Požiarnická 3, Košice


Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 01.03.2021 do 23,00 hod.