Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Požiarnická 3, Košice

Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou prílohy 1a) , 1b), 2, 3 si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 24.11.2021 do 14:30 hod  na adrese:

 

Elektronicky: skola@zspoziarnicka.sk

 

 

Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Základná škola Požiarnická 3, Košice

 

Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie  ponúk je do 25.11.2021 do 23,00 hod.