Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Požiarnická 3, Košice

Súťažné podklady, ktoré sú súčasťou prílohy 1a) a 1b) si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti do 02.06.2020 do 15:00 hod na adrese:

Elektronicky: zs.poziarek@gmail.com

Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese:

Základná škola Požiarnická 3, Košice


Poznámka: Záujemcov upozorňujeme na to, že lehota na predkladanie ponúk je do 03.06.2020 do 23,00 hod.