Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Dňa 10.09.2020 bola vyhlásená zákazka „Zateplenie obvodových stien 1. pavilónu ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice" prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 24.09.2020 do 8:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.