Prejsť na obsah

Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ s MŠ Želiarska 4, Košice

Dňa 19.10.2021 bola vyhlásená zákazka „Školský a kancelársky nábytok“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 26.10.2021 do 08:30 hod.

 

Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk/.