Výzva na predkladanie ponúk pre ZŠ Starozagorská 8, Košice

Dňa 08.07.2020 bola vyhlásená zákazka „Vybavenie a nábytok do odborných učební“ prostredníctvom systému Eranet s termínom predloženia ponúk do 20.07.2020 do 08:30 hod.


Záujemcovia sa môžu zaregistrovať a získať súťažné podklady na webovej adrese https://sss.eranet.sk.